ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور
محورهاي علمي کنفرانس غلات


 • تکنولوژي غلات
  • نان حجيم و نيمه حجيم
  • نانهاي سنتي
  • کيک
  • کلوچه
  • بيسکويت
  • ماکاروني
  • نان هاي بخارپز
  • پاستا
  • نودل
  • شيريني
  • ديگر موارد...
 • تکنولوژي ذرت و فراورده هاي آن
  • آرد ذرت
  • فراورده هاي حجيم شده و اسنک ها
  • شربت ذرت
  • کنسرو
  • ديگر موارد...
 • تکنولوژي برنج و فراورده هاي آن
  • آرد برنج
  • انواع شيريني برنجي
  • برنج کوبي(شاليکوبي)
  • نيم پز و پيش پز کردن
  • کنسرو
  • ديگر موارد...
 • کنترل کيفيت غلات
 • رعايت استانداردها در غلات
  • 17025
  • HACCP
  • ISO22000
  • GMP
 • شيمي، بيوشيمي و بيوتکنولوژي غلات
 • رئولوژي غلات
  • رئولوژي فراورده هاي خميري
  • اثرات رئولوژيکي در بهبود کيفيت
 • ايمني ، تغذيه ، بهداشت و بيماريهاي خاص غلات و فرآورده هاي آن
 • غني سازي و غني کننده ها در غلات
 • تکنولوژي آرد سازي و انبارش و نگهداري انواع آرد غلات
 • راه هاي ارتقاء کيفيت انواع آرد غلات
 • غني سازي انواع آرد غلات
 • افزودني ها و بهبود دهنده ها
 • عوامل موثر بر کيفيت محصول نهايي
 • جايگزين هاي چربي و قند در صنعت غلات
 • کاربرد صمغ ها و امولسي فاير ها در صنعت غلات
 • عوامل موثر در تعويق بياتي
 • پروبيوتيک، پري بيوتيک ،سيمبيوتيک و فيبرها در غلات
 • فراورده هاي اکسترود شده
 • شيرين کننده هاي حاصل از نشاسته
 • نشاسته و نشاسته هاي اصلاح شده
 • غني سازي نانهاي سنتي و صنعتي
 • نقش خميرمايه در توليد نان سالم
 • تاثير بسته بندي بر افزايش عمرماندگاري نان
 • روش هاي نوين آزمايشگاهي و ارزيابي فاکتورهاي کيفي مواد اوليه در صنعت غلات
 • فرآيند مالتينگ و ابجو
 • آنزيم ها در صنعت غلات
 • نقش خميرمايه در توليد نان سالم
 • بيوتکنولوژي غلات
 • غذا هاي فراسودمند
 • انبارش و نگهداري غلات و فراورده هاي جنبي
 • بخش ويژه :نقش گياهان دارويي در ارتقاء سلامت و كيفيت نان و فرآورده‌هاي آردي
  • كاربرد منابع گياهي و گياهان دارويي در ايجاد بافت، عطر، رنگ و طعم در نان و فرآورده‌هاي آردي
  • كاربرد گياهان دارويي در تامين مواد مغذي و گروه‌هاي عمده تغذيه‌اي مورد نياز انسان از طريق نان وفرآورده هاي آردي
  • بررسي نقش گياهان دارويي در افزايش ماندگاري نان و محصولات آردي
  • نقش درماني كاربرد گياهان دارويي در نان و فرآورده‌هاي آردي
  • ايجاد تنوع در نان و فرآورده‌هاي آرد با استفاده از منابع گياهي و گياهان دارويي
  • نوآوري و توليد فرآورده‌هاي جديد آردي با استفاده از مواد موثره گياهان دارويي
  • توليد محصولات رژيمي بر پايه گياهان دارويي
  • فرآورده هاي گياهان دارويي وکاربرد آن درکميت وکيفيت نان هاي توليدي ومحصولات آردي