ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور
ثبت نام در کنفرانس غلات

 

مراحل ثبت نام در کنفرانس 

ثبت نام در کنفرانس شامل بهرمندي از خدمات ذيل ميباشد
 

امکان حضور در همه سالن ها
استفاده از کليه سمينارهاي آموزشي
حضور در کارگاه هاي آموزشي و سخنراني هاي کنفرانس
دريافت متن کامل مقالات کنفرانس
صدور گواهي حضور درکنفرانس
دريافت پکيج علمي و هدايا
بازديد از نمايشگاه
پذيرائي ناهار و ميان وعده طي روزهاي برگزاري


1- دانلود فرم ثبت نام يا تماس با مسوول ثبت نام کنفرانس(تلفن 88322042-021)
2- تکميل فرم ثبت نام فردي يا گروهي
3
-واريز هزينه ثبت نام (مطابق ارقام جدول) يه يکي از روش هاي ذيل

 حساب شماره 3524899425 بانک تجارت، کدشعبه 358، با نام خانم طلوع صالحي ارم ساداتي 
 واريزي ازطريق کارت به شماره کارت 6545 - 1899 - 8310 - 5859

4- ارسال فرم تکميل شده ثبت نام بصورت فايل Word بعلاوه شماره پيگيري و تاريخ واريز هزينه ثبت نام به آدرس پست الکترونيک کنفرانس irancerealtech@gmail.com ويا ارسال فرم چاپي تکميل شده بعلاوه فيش واريزي به دبيرخانه کنفرانس از طريق شماره فکس 88307898 021

            
دريافت فرم ثبت نام گروهي  دريافت فرم ثبت نام فردي

 

      
دريافت فرم ثبت نام مجازي(غيرحضوري)

 

      
دريافت فرم ثبت نام ساير نويسندگان مقالات پذيرفته شده

 
جدول هزينه هاي ثبت نام و حضور در کنفرانس براي شرکت کنندگان عادي

نوع ثبت نام هزينه ثبت نام
ثبت نام فردي 1.500.000 ريال
ثبت نام گروهي(سه نفر و بيشتر) 1.300.000 ريال
ثبت نام ساير نويسندگان(مقالات پذيرفته شده)
1.300.000 ريال
ثبت نام غيرحضوري(دريافت پکيج)
700.000 ريال

 نکات مهم

ثبت نام غير حضوري در شرکت کنندگان عادي شامل دريافت کيف کنفرانس و محتواي پکيج علمي و CD متن کامل مقالات ميباشد که پس از کنفرانس براي ثبت نام کننده ارسال ميگردد.

ثبت نام غير حضوري در ساير نويسندگان مقالات پذيرفته شده شامل دريافت گواهي پذيرش مقاله، محتواي پکيج علمي و CD متن کامل مقالات ميباشد که پس از کنفرانس براي ساير نويسندگان متقاضي ارسال ميگردد.