ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور
کنفرانس بسته بندي هاي پليمري

 

درباره کنفرانس 

 

امروزه چالش هايي چون رشد روز افزون جمعيت و افزايش گرسنگي در سطح جهان، نابودي محيط زيست و منابع طبيعي، خشکسالي و کمبود آب در کشور، در دسترس نبودن منابع تازه غذايي در حد کفايت، مشکلات توزيع و حمل و نقل، باعث شده است تا موضوع امنيت غذايي به يکي از مهمترين مسايل جوامع بشري تبديل شده و تأمين امنيت غذايي جامعه، به يکي از شرايط اصلي تحقق امنيت ملي و از ارکان توسعه اقتصادي کشور بدل گردد. 
هم اکنون لزوم توسعه امکانات صادرات مواد غذائي در راستاي ارز آوري، اشتغالزائي و توسعه پايدار اقتصادي کشور و همچنين الزام توليدکنندگان به رعايت استانداردهاي بين المللي در بسته بندي مواد غذايي و دارويي و نياز به استفاده از بسته بندي هاي خاص براي صادرات اين محصولات، استفاده از فن آوريهاي نوين بسته بندي را در رقابت با توليدکنندگان سايرکشورها امري گريز ناپذير نموده است. 
درهمين راستا دبيرخانه دائمي کنفرانس غلات، نان و فرآورده هاي آردي در نظر دارد تادرهمين راستا اين کنفرانس در نظر دارد تا با توجه به نقش كليدي پليمرها به عنوان يكي از عناصر فناوريهاي نوين بسته بندي، ضمن معرفي جايگاه فناوري هاي نوين بسته بندي در کشورهاي پيشرفته و ارائه راهکارهاي مورد نياز در پيشبرد اين فناوري ها در صنايع ايران، در قالب گردهمائي هاي سالانه با حضور کارشناسان و مديران سازمانها و صنايع مرتبط کشور به بحث و تبادل نظر درخصوص آخرين تحولات و معرفي جديدترين فناوريهاي بسته بندي هاي پليمري در جهان بپردازد.

اهداف برگزاري

 آشنايي با مواد پليمري توسعه يافته براي استفاده در صنايع بسته بندي 
 آشنايي با فن آوري هاي نوين در توليد بسته بندي هاي پليمري
 معرفي ويژگيهاي مواد پليمري مورد نياز در صنايع بسته بندي غذا و دارو
 معرفي استانداردهاي بين المللي صنايع غذا و دارو در جهان و جايگاه آن در ايران
 نقش فناوريهاي بسته بندي درتامين امنيت غذائي، بهداشت جامعه و توسعه اقتصاد كشور
 فراهم نمودن زمينه ي جذب نيازهاي صنايع داخلي درخصوص بسته بنديهاي پليمري

مخاطبان کنفرانس

 وزارت جهاد کشاورزي 
 وزارت بهداشت
 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 وزارت صنايع
 سازمان ملي استاندارد ايران 
 سازمان غذا و دارو 
 سازمان شيلات ايران
 شرکت هاي پتروشيمي توليد کننده پليمرهاي پايه
 شرکت هاي توليد کننده صنايع غذائي
 شرکت هاي توليد کننده شير و فرآورده هاي لبني
 شرکت هاي توليدکننده دارو 
 شرکت هاي توليد کننده محصولات بهداشتي و آرايشي
 توليد کنندگان نان و فرآورده هاي آردي
 شرکت هاي بسته بندي مواد خوراکي و غذائي
 توليد کنندگان مواد اوليه بسته بندي هاي پليمري
 ......