ثبت نام اعضاء
نام کاربري:
(e.g. test@yahoo.com)
کلمه عبور:
ثبت نام فراموشي کلمه عبور
کنفرانس علوم وصنايع غلات
 

درباره کنفرانس غلات، نان و فرآورده هاي آردي

در دنياي کنوني، نابساماني در بخش توليدات کشاورزي بسيار زياد است و هنوز امنيت غذايي بخش عمده اي از مردم در کشورهاي در حال توسعه تأمين نشده است. مطالعات نشان ميدهد حدود يک سوم غذاي توليد شده در جهان، هر ساله هدر مي رود. امروزه چالش هايي چون افزايش گرسنگي در سطح جهان، عدم وجود تعادل در رژيم غذايي روزانه افراد، نابودي محيط زيست و منابع طبيعي،خشکسالي و کمبود آب باعث شده است تا موضوع امنيت غذايي به يکي از مهمترين مسايل جوامع بشري تبديل شده در اين راستا تأمين امنيت غذايي، از شرايط اصلي تحقق امنيت ملي و از ارکان توسعه اقتصادي کشورهاي جهان بدل گردد.News Conference
امروزه نزديک به 70 درصد سطح زير کشت يک ميليارد هکتاري جهان را غلات اشغال نموده است. تقريباً نيمي از کل نيازهاي غذايي انسان به ويژه در آسيا به طور مستقيم از غلات تأمين گشته و اين محصولات نقش مهمي در تامين امنيت غذائي جامعه بشري بر عهده دارند. 
در کشور ما نيز با توجه به آمارهاي سازمان جهاني خواروبار و کشاورزي (فائو) ميزان سرانه مصرف گندم بيش از دو برابر متوسط جهاني ميباشد و مردم ايران بعنوان يکي از بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان گندم به ويژه به شکل نان در جهان، با سرانه مصرف 165 کيلوگرم گندم در سال در رتبه ششم مصرف جهاني قرار دارند از اينرو عوامل تاثير گذار بر اين محصولات استراتژيک تاثير مستقيمي بر وضعيت پايداري امنيت غذائي حاکم بر کشور خواهند داشت.
با توجه به مصرف بالا و نقش و اهميت غلات در تامين انرژي مورد نياز و سلامت انسانها امروزه محققين در تلاش هستند تا با اعمال اصلاحات لازم در غلات و فرآورده هاي خوراکي حاصله از آن، بخش اعظمي از مشکلات عمومي جامعه در بخش هاي سلامت و تامين امنيت غذائي را با استفاده از امکانات و توانمنديهاي صنايع غذائي و کشاورزي برطرف نمايند.
درهمين راستا دبيرخانه دائمي کنفرانس غلات، نان و فرآورده هاي آردي در نظر دارد تا با همکاري و مشارکت انجمن علمي علوم و فناوري غلات ايران و انجمن علوم و صنايع غذائي ايران و  با استفاده از تجارب اساتيد و متخصصان بخش هاي علمي و صنعتي، حوزه صنايع غلات کشور نسبت به جمع آوري و فراخوان نيازهاي پژوهشي و صنعتي حوزه غلات، نان و فرآورده هاي آردي در قالب کنفرانس هاي سالانه اقدام نموده و با هدايت پتانسيل تحقيقاتي محققين و دانشجويان علوم و صنايع غلات به سمت کمبودهاي علمي در راستاي ارائه راهبردهاي تحقق امنيت غذايي پايدار در کشور به عنوان اصل اساسي اقتصاد مقاوتي حرکت نمايد.
لذا از کليه صاحبنظران، متخصصين و دانشجويان علاقمند دعوت ميگردد تا نتايج تحقيقات و مطالعات خود را در خصوص سرفصلهاي علمي تعيين شده در قالب مقاله از طريق سايت کنفرانس به اين دبيرخانه ارسال فرمايند.

اهداف برگزاري

هدايت پتانسيل تحقيقاتي دانشجويان کشور به سمت حل مشکلات و نيازهاي صنايع غلات
فراهم سازي بستر مناسب جهت انتقال نيازهاي پژوهشي صنايع به محققين و دانشجويان کشور
ايجاد بستر دائمي جمع آوري و بررسي مقالات علمي در حوزه علوم و صنايع غلات
کاهش هزينه هاي ارزيابي مقالات علمي دانشجويان کشور
فراهم نمودن زمينه ي جذب طرح هاي پژوهشي و عملياتي مورد نياز شرکت هاي صنعتي توسط دانشگاهيان و پژوهشگران و صنعتگران داخلي.
ارائه آخرين دستاوردها و يافته هاي علمي و صنعتي به فعالين حوزه غلات
زمينه سازي تعامل بيشتر بين نيروهاي متعهد، متخصص دانشگاهي و صنعتي

مخاطبان علمي و پژوهشي

دانشگاه ها، انجمن هاي علمي و صنفي، مراکز تحقيقاتي و پژوهشي حوزه غلات کشور
اساتيد، محققين و پژوهشگران علوم وصنايع غذائي 
دانشجويان مقاطع کارشناسي و تحصيلات تکميلي حوزه صنايع غذائي
دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي
مسئولين فني و کنترل کيفي شرکت هاي توليد کننده فرآورده هاي آردي 
واحد هاي تحقيق و توسعه و کنترل کيفيت صنايع غلات 

 مخاطبان صنعتي ودولتي

وزارت کشور
وزارت جهاد کشاورزي 
وزارت بهداشت
وزارت صنايع
سازمان غذا و دارو 
سازمان ملي استاندارد ايران 
شرکت هاي غله و خدمات بازرگاني کشور
کارخانجات آرد کشور
شرکت هاي فعال در حوزه ترانزيت و ذخيره سازي غلات 
توليد کنندگان و صنايع فعال در حوزه غلات و فرآورده هاي آردي(توليد کنندگان نانهاي صنعتي، ماکاروني، کيک، کلوچه، بيسکوئيت، شيريني، نشاسه، مالت و آبجو و ...)
مسئولين فني و کنترل کيفيت صنايع غذائي
واحد هاي تحقيق و توسعه سازمانهاي دولتي و خصوصي 
ارائه دهندگان خدمات و تجهيزات به صنايع فعال حوزه غلات، نان و فرآورده هاي آردي